ORGANİK FÜMİGASYON

Details

ORGANİK FÜMİGASYON

İnsan ve çevre için güvenlidir.

Gıda hammaddeleri, tütün, otlar ve tıbbi bitkiler daima az ya da çok zararlı haşerelerin ve onların larva veya yumurtalarının istilasına uğramışlardır. Ambar haşereleri, özellikle uzun depolama sürelerinde zararlara, mikrobik kirlenmelere ve hatta tüm partinin kullanılamaz duruma gelmesine yol açabilirler.

Zararlı haşerelerle kontamine olmuş gıda maddeleri tiksindirici ve sağlığa zararlıdır. Satışların gitgide daha çok seçici tüketici ve piyasa tarafından belirlendiği bir zamanda böceklenmiş ürünlerin pazarlanmasının korkunç sonuçları olabilir.

Şimdiye kadar en yaygın olarak kullanılan fumigasyon yöntemi, böcek ilaçları veya metil bromür, fosfin veya hidrojen siyanür gibi zehirli gazlarla yapılan işlemlerdi. Günümüzün analiz metotları ile bu fumigantların en küçük kalıntıları bile tespit edilebilmektedir. Kalıntı sorunu daha çok, örneğin, üretimin gerçekleştiği ülkede uygunsuz fumigasyon yapılması, pestisit kullanımı veya toprak ve çevrenin kirli olduğu tarım alanlarında üretim yapılması sonucu, önceden kalıntı taşıyan ürünlerde karşımıza çıkmaktadır.

Hangi tür olursa olsun kalıntılar modern, aydınlatılmış ve sağlığına önem veren tüketiciler tarafından artık hoş görülmemektedir. Bununla birlikte zehirli gazlar çevre koruması ve iş güvenliği açısından da sorun teşkil etmektedir.

Doğal karbondioksit zararlı haşereleri kalıntısız olarak durdurur.

Gıda maddelerinin zararlı haşereler ve bunların larva veya yumurtaları ile kontaminasyonu büyük zararlara sebep olur. Önleyici fumigasyon ile bu sorun kontrol altına alınabilir, Temel gıda maddelerinin (örn. tahıllar, baharatlar, bademler, fındıklar, kuru sebze ve meyveler, belli sebze çeşitleri, tohumlar ve yağlı bitki tohumları), hayvan yemlerinin, tütünün, otların, tıbbi bitkilerin ve ilaçların fumigasyonunda doğal kaynak karbondioksid kullanılarak gerçekleştirilen organik fümigasyon % 100 kalıntı bırakmadan etki eder.