FUMİGASYON

Details

FUMİGASYON

Uygulamalar

• Konteyner Fümigasyonu

• Örtü Altı Fümigasyonu

• Silo Fümigasyonu

• Depo Fümigasyonu

• Gemi Fümigasyonu

• CO2 Uygulaması (Atmosferik Fümigasyon)

• Dezenfeksiyon

Sızdırmazlık Çalışmaları

Hava ile nerdeyse denk molekül ağırlığına sahip Fosfin gazının kaçaklarının engellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeterli gazın fumigasyon süresince ortamda tutulamaması, başarısız bir fumigasyona neden olacaktır.

Özellikle yumurta evresinin imha edilememesi, sonra ki günlerde tekrar üremeye neden olacağı gibi, düşük Fosfin konsantrasyonu Depo Zararlılarının direnç geliştirmesine neden olacaktır.

Fümigasyon Ölçümleri

Uygulama olarak başarılı fumigasyon süreci, teknik olarak da doğrulanmalıdır. Fumigasyon sürecinde ortamda ki Fosfin miktarı ppm cinsinden ölçülmektedir.

Uygulama esnasında dış alanların güvenliği için kaçak ölçümleri ve havalandırma sonrası iz ölçümleri yapılmaktadır.

Deaktivasyon & Havalandırma

Uygulama sonrası kullanılmışsa metal fosfin atıklarının etkisizleştirilmesi yapılmakta ve çok tehlikeli atık olarak güzenli bir şekilde imha tesisine ulaştırması sağlanmaktadır.

Güvenli çalışma ortamı sağlanıncaya kadar yeterli havalandırma yapılarak, güvenlik ölçümleri ile alana giriş izni verilmektedir.

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon işleminin etkin olması için öncelikle ortamın temizlenmesi gereklidir.

Berva ’ın eğitimli ekibi dezenfeksiyon cihazı ile ortamda her nokta dezenfektanla temas edecek şekilde uygulamasını yapar.

Hava sıcaklığına bağlı olarak, 1 – 3 saat arasında dezenfektanın kuruması beklenir.

Dezenfektan kuruduktan sonra herhangi bir durulama, temizlik yapmaya gerek yoktur, direkt olarak ortama girilebilir.

Dezenfeksiyon işlemi sonrası ortamımız kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 30 – 60 gün koruma altındadır. (Dezenfeksiyon yapılma aralığını ekibimizin detaylı incelemesi sonrası netleştirmekteyiz)